Hợp tác phát triển

Tư vấn bán hàng

Mr Linh 0938 498 882 - NÓI KHÔNG VỚI TRỤC IN ỐNG ĐỒNG
Hợp tác với Chính phủ Nhật Bản trong lĩnh vực môi trường
Hợp tác với Chính phủ Nhật Bản trong lĩnh vực môi trường
19/12/2013 | 14:25:49
Trung tâm Hợp tác môi trường hải ngoại, Nhật Bản (gọi tắt là OECC) có mối quan hệ chặt chẽ với Bộ Môi trường Nhật Bản (gọi tắt là MOEJ) để hỗ trợ các nước Châu Á, trong đó có Việt Nam, xây dựng và thực hiện các giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu.

OECC đang triển khai các Dự án về giảm nhẹ phát thải khí nhà kính tại Việt Nam với sự hỗ trợ của Chính phủ Nhật Bản.

Vào tháng 7/2013, Việt Nam và Nhật Bản đã thiết lập một thoả thuận về việc thực hiện Cơ chế tín chỉ chung (gọi tắt là JCM)– là Cơ chế nhằm hỗ trợ các Doanh nghiệp Việt Nam hợp tác với các Đối tác là Doanh nghiệp tư nhân của Nhật Bản thực hiện các giải pháp giảm nhẹ phát thải khí nhà kính. Cụ thể là, Chính phủ Nhật Bản sẽ hỗ trợ lên tới 50% tổng số vốn đầu tư cho việc áp dụng các giải pháp giảm nhẹ phát thải khí nhà kính cho các dự án đủ điều kiện theo quy định của Cơ chế tín chỉ chung này.

Nếu các doanh nghiệp ngành giấy và bột giấy Việt Nam quan tâm đến các vấn đề thực hiện các biện pháp giảm nhẹ phát thải khí nhà kính, ví dụ như, nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng hoặc xử lý nước thải trên cơ sở áp dụng các công nghệ tiên tiến của Nhật Bản, OECC sẽ hỗ trợ Quý Doanh nghiệp tìm kiếm các Đối tác Nhật Bản phù hợp.

Nếu các doanh nghiệp có bất kỳ câu hỏi hoặc yêu cầu nào, (có thể bằng tiếng Anh hoặc tiếng Nhật), xin gửi trực tiếp về địa chỉ:

Ông Mizushi Satoh, Nghiên cứu viên

Tổ chức OECC

Email: satoh@oecc.or.jp

 

0938 498 882